Prijzen

Huurbepalingen

Bijkomende kosten 
Tijdens de tocht zijn de haven-, sluis- en bruggelden zijn voor rekening van de gasten. Deze kosten zijn namelijk afhankelijk van de routekeuze. Een overnachting in Sneek kost bijvoorbeeld ongeveer 33 euro. In de vrije natuur zijn overigens vele schitterende gratis aanlegmogelijkheden.
Schipper en maat zijn naar oud scheepsgebruik (en om praktische redenen) in de kost bij de groep.

Weersomstandigheden
De vaarroute wordt door de schipper in overleg met de gasten bepaald. Indien ongunstige weersomstandigheden zich voordoen (bijvoorbeeld mist of te harde wind) kan de schipper besluiten niet uit te varen of de dichtstbijzijnde haven binnen te lopen. De verhuurder is logischerwijze niet aansprakelijk voor mogelijk nadelige gevolgen hiervan.

Veilige vaart
Gasten en medepassagiers verplichten zich de aanwijzingen van schipper en maat ten aanzien van navigatie en veilige vaart op te volgen.

Staat van het schip
Het schip is bij aanvang van de huurperiode schoon en met een complete inventaris. Bij vertrek is de afwas gedaan en het aanrecht, fornuis en de vloer schoon.

Aansprakelijkheid
a. Huurder is aansprakelijk voor schade die door enig onrechtmatig handelen van huurder of medepassagiers aan het schip of aan derden wordt toegebracht.
b. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die door huurder of medepassagiers wordt geleden, behoudens voor schade als gevolg van opzet of schuld. Waait er een blouse overboord of glijdt er een fototoestel van tafel, is de schipper daar dus niet voor aansprakelijk.

Overlast
Weggestuurd worden vanwege overlast in enige haven betekent tevens het einde van de tocht. Ook op wat er aan de kade rondom het schip gebeurt wordt de schipper aangesproken door de bevoegde autoriteit.
In de meeste havens geldt dat het na 22 uur bovendeks en op de kade rustig moet zijn. Muziek bovendeks kan alleen als we anderen daar geen overlast mee bezorgen.

Annuleren
Als het niet lukt het schip alsnog te verhuren zijn er annuleringskosten! Deze zijn 90% van de huurprijs bij een tot twee weken voor afvaart, 75% bij twee tot negen weken afvaart en 50% bij twee tot vier maanden voor afvaart.

Eurocrises
Als de euro valt zullen we de huurprijs opnieuw overeenkomen en wel op een manier dat huurder en verhuurder hier blij mee zijn. Uitgangspunt blijft dat de Trouwe Hulp tot de goedkoopste, veiligste en gezelligste schepen van de bruine vloot blijft behoren.

Kwaliteit
Het schip is voorzien van het Certificaat van Onderzoek voor Zeilende Passagiersschepen met meer dan 12 passagiers. Deze certificering betekent dat de Trouwe Hulp voldoet aan de strengste veiligheidseisen die in Nederland aan charterschepen gesteld kunnen worden. Dit is een extra waarborg voor een geslaagde tocht.