prijzen

Huurbepalingen

Bijkomende kosten 
Tijdens de tocht is eventueel havengeld voor rekening van de gasten. Een overnachting in Sneek kost ongeveer 38 euro. De vrije natuur is gratis. Overnachten in Boornzwaag (opstapplek) is ook kosteloos. Bij meerdaagse tochten rekent schipper en eventueel de maat er op de lunch en de warme maaltijd mee te eten met de groep. Indien het beter past, graag tijdig bericht en bereiden we onze eigen maaltijden.

Weersomstandigheden
De vaarroute wordt door de schipper in overleg met de gasten gekozen.
Indien ongunstige weersomstandigheden zich voordoen (bijvoorbeeld mist of te harde wind) kan de schipper genoodzaakt zijn niet uit te varen of een dichtbijzijnde haven binnen te lopen.

Veilige vaart
Gasten en medepassagiers verplichten zich de aanwijzingen van schipper en maat ten aanzien van navigatie en veilige vaart op te volgen.

Staat van het schip
Het schip is bij aanvang van de huurperiode schoon en met een complete inventaris. Bij vertrek is de afwas gedaan en ook het aanrecht netjes en de vloer veegschoon.

Aansprakelijkheid & Garantie
a. Huurder is aansprakelijk voor schade die door enig onrechtmatig handelen van huurder of medepassagiers aan het schip of aan derden wordt toegebracht.
b. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die door huurder of medepassagiers wordt geleden, behoudens voor schade als gevolg van opzet of schuld. Waait er een blouse overboord of glijdt er een fototoestel van tafel, is de schipper daar dus niet voor aansprakelijk.

Overlast
Muziekboxen groter dan een pak melk mogen niet mee aan boord.
Bij terugkomst aan boord na een stapavond wordt rekening gehouden met de omgeving.

Annuleren
Als het niet lukt het schip alsnog te verhuren zijn er annuleringskosten! Deze zijn 90% van de huurprijs bij nul tot twee weken voor afvaart en 75% bij twee tot negen weken afvaart.

Euro
Als de euro valt zullen we de huurprijs opnieuw overeenkomen en wel op een manier dat huurder en verhuurder hier opnieuw blij mee zijn.

Kwaliteit
De schipper stelt er eer in van de zeiltocht een avontuurlijke herinnering te maken!