prijzen

Huurbepalingen

Bijkomende kosten 
Tijdens de tocht is het havengeld voor rekening van de gasten. Een overnachting in Sneek kost ongeveer 38 euro. De vrije natuur is gratis. Overnachten in Boornzwaag (opstapplek) is ook kosteloos. Schipper en maat eten om praktische redenen mee met de groep. Waarvoor dank!

Weersomstandigheden
De vaarroute wordt door de schipper in overleg met de gasten gekozen.
Indien ongunstige weersomstandigheden zich voordoen (bijvoorbeeld mist of te harde wind) kan de schipper genoodzaakt zijn niet uit te varen of een dichtbijzijnde haven binnen te lopen.

Veilige vaart
Gasten en medepassagiers verplichten zich de aanwijzingen van schipper en maat ten aanzien van navigatie en veilige vaart op te volgen.

Staat van het schip
Het schip is bij aanvang van de huurperiode schoon en met een complete inventaris. Bij vertrek is de afwas gedaan en ook het aanrecht en de vloer weer schoon.

Aansprakelijkheid & Garantie
a. Huurder is aansprakelijk voor schade die door enig onrechtmatig handelen van huurder of medepassagiers aan het schip of aan derden wordt toegebracht.
b. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die door huurder of medepassagiers wordt geleden, behoudens voor schade als gevolg van opzet of schuld. Waait er een blouse overboord of glijdt er een fototoestel van tafel, is de schipper daar dus niet voor aansprakelijk.
c. Verhuurder is aangesloten bij de Hiswa inclusief Hiswa-boekingsgarantie en Geschillencommissie Waterrecreatie.

Overlast
Na kroegbezoek is het serieuze streven van de groep de omgeving niet wakker te maken. De schipper wordt hier namelijk de volgende dag op aangesproken. In de meeste havens geldt dat het na 22 uur bovendeks en op de kade rustig moet zijn.

Muziek
Achtergrondmuziek kan alleen als andere watersporters en broedende vogels dit niet horen. Tijdens het zeilen vermindert muziek bovendien de communicatiemogelijkheden en daarmee de veiligheid.

Annuleren
Als het niet lukt het schip alsnog te verhuren zijn er annuleringskosten! Deze zijn 90% van de huurprijs bij nul tot twee weken voor afvaart, 75% bij twee tot negen weken afvaart en 50% bij twee tot vier maanden voor afvaart.

Euro
Als de euro valt zullen we de huurprijs opnieuw overeenkomen en wel op een manier dat huurder en verhuurder hier opnieuw blij mee zijn.

Kwaliteit
Het schip is voorzien van het Certificaat van Onderzoek voor Zeilende Passagiersschepen met meer dan 12 passagiers. Deze certificering betekent dat de Trouwe Hulp voldoet aan de strengste veiligheidseisen die in Nederland aan charterschepen gesteld kunnen worden. Dit is een extra waarborg voor een geslaagde tocht.